DET AKTIVE DRUKNEOFFER

Den aktive og druknende ikke-svømmer/svage svømmer udsender signaler I form af viften og råben, hvilket en kystlivredder med trænet øje snart opdager. Vigtigt at bemærke, at de vifter deres arme sideværts og kaster hovedet bagud. For en livredder med utrænet øje vil det inde fra stranden blot virke som om, at det aktive offer leger og har det sjovt i vandet. Hvor om alting er, er der tale om en person, der er ved at drukne i vandet. "However, they are drowning and desperately need to be saved," som Pia udtrykker sig.

Instinktivt Drukne Respons

Frank Pia opdagede, at ofret normalt kæmpede for livet I 20-60 sekunder i vandoverfladen før det stille sank under overfladen. Han kalder den karakteristiske bevægelse ofret udviser under drukning for “Instinctive Drowning Response” og hævder, at trænede livreddere bør kunne opfatte, at et menneskeliv er i fare. Frank Pia hævder, at det, han kalder “the instinctive drowning response”, har fire basale og kendetegnende særpræg:

1. En karakteristisk vertical kropsposition i vandet. Benene hænger lodret og peger direkte mod bunden.denne kropsstilling hæmmer kroppens flydeevne.

2. Instinktive armbevægelser. Ofret forsøger at holde hovedet ovenvande ved at slå plaskende i vandet med begge arme. Hvor om alting er, kan ofret ikke hæve armene højt nok til at vinke efter hjælp. For en ikke-trænet livredder kan det på afstand virke som om den druknende leger i vandet og har det sjovt.

3. Hovedet er bagoverbøjet i forsøg på at få ansigtet ovenvande, så der kan åndes. Mens ofret forsøger at ånde, kan der ikke gøres forsøg på at tilkalde hjælp. Ofret er sjældent i stand til at råbe. Dette skyldes kroppens egen selvopretholdelsesdrift, der vægter åndedræt højere end tale. Mens der foregår en ekstrem kamp for livet i vandet tager åndedrættet styringen over enhver tale – selv råb på hjælp. Det aktive offer kæmper for opretholdelse af sit åndedræt og kan derfor ikke råbe på hjælp. Heller ikke selv om hjælpen er 1 meter væk. Utrænede observatører vil ofte se et offer drukne uden at ane mistanke, da ofret ikke på noget tidspunkt råber på hjælp.

4. Kamp for livet foregår i vandoverfladen i ca. 20 til 60 sekunder, hvorefter ofret endelig synker i dybet.
Tilbage til Frank Pia´s druknemodel


WWW Livredning.DK

Op igen
Copyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion