Livredning.DK
Livredning.DK + Kystlivredning.DK
Nyhedsmedie for Kystlivredning • Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section ( (+45) 9811 5454 • Editorial staff
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion


Nedlæggelse af redningsstationer - en katstrofe   

Farvandsvæsenet afvikler: 

Farvandsvæsenet har siden foråret 1999 bebudet nedlæggelse af seks redningsstationer i Danmark med henvisning til en besparelse på ca. 1.6 mill kr.  

Af gæsteskriver lektor H. C. Arnth Nielsen, stifter af kystlivredning ved Vesterhavet samt næstformand i Støtteforeningen Kystlivredning i Nordjylland - primo oktober 1999  
livredning.dk

Farvandsvæsenet har hele tiden været klar over, at det ikke var nogen populær beslutning, hvorfor man har foranstaltet høringer rundt om i landet (fortrinsvis i de berørte områder). 
I Nordjylland var der høring i begyndelsen af juni 1999.  
Ikke uventet mødte Farvandsvæsenet voldsom modstand fra de berørte stationer i Thorup strand og Slettestrand samt de berørte byrådspolitikere.  
Farvandsvæsenet har efter høring lovet at gennemgå materialet endnu engang og eventuelt komme med ændringsforslag.  
Der er så vidt vides endnu ikke kommet nyt fra Farvandsvæsenet, men den 28. september 1999 retter de danske redningsmænd (de mænd, som bemander redningsstationerne) et nyt angreb på Farvandsvæsenet. Redningsmændenes formand, Jacob Pedersen, Hirtshals, siger til medierne, at det er ganske urimeligt og helt uacceptabelt at nedlægge en eneste redningsstation for at opnå nævnte besparelse.  
livredning.dk

Druknedød i kystzonen 
Dette indlæg skal opfattes som en kraftig støtte til Jacob Pedersen og hans redningsmænd, der nu går direkte til forsvarsministeren med deres argumenter.  
Selvfølgelig skal vi ikke nedlægge seks redningsstationer for at spare 1.6 mill. Noget så tåbeligt har vi ganske enkelt ikke råd til. For hvad kunne disse seks stationers redningsmænd ikke udrette af gode ting i løbet af et helt år? De kunne støtte hjemvendte fiskere under landingen. De kunne lave egentlige redningsaktioner til havs. De kunne forhindre grundstødninger af turisternes sejl- og motorbåde. De kunne redde uheldige turister fra druknedøden. Ja, de kunne være en konstant, daglig sikkerhed for alle de mennesker, som har deres arbejde eller fornøjelse i kystzonen.  
Hvordan kan Farvandsvæsenets ledere tage ansvar for de drukneulykker, der vil komme, hvor en station er nedlagt??  
Ja, lederne kan henvise til 1.6 mill kroner mere i kassen ved årets slutning! Hvor kynisk kan man være?  
livredning.dk

For stort 
OK - det drejer sig om at spare 1.6 mill kr. Ikke noget enormt beløb. Måske kunne disse penge findes andet steds. Redningsmændene har sagt, at Farvandsvæsenet er blevet for stort. Der skulle vel ikke være mulighed for at spare en skilling på administrationen?? Bare et par mill, og vi kunne beholde alle redningsstationer intakte.  

Jeg ved godt, at de enkelte redningsstationers antal af aktioner er faldet de senere år, men hvad så?? Det er kun glædeligt, hvis folk passer bedre på tingene og hinanden. Det kan da aldrig blive et argument for at nedlægge redningsstationer.  

Nej til nedlæggelse. De danske stationer skal bevares og de skal udbygges og gøres mere synlige i landskabet.  
Det sidste er ikke det mindst vigtige. Det er ikke noget problem for de større stationer som f.eks. Hirtshals, men længere nede ad kysten ville det være fint på stranden at gøre opmærksom på, at her på stedet findes en station med angivelse af sted og telefon.  

livredning.dk

Turisme og samarbejde  
I øvrigt ville det være alletiders ide at få redningsstationerne til at interessere sig meget mere for den stadigt stigende turiststrøm til vore strande.  
Alle danske strande med farlige områder vil efter al sandsynlighed i løbet af få år blive omfattet af en kystlivredningstjeneste, der primært er rettet mod badelivet i strandzonen i sommerugerne.  
Kystlivredderne fra denne tjeneste består af unge, veluddannede folk, der er særdeles dygtige svømmere og dykkere, som opererer hurtigt og kontant direkte fra stranden eller fra små joller, der hurtigt kan være fremme på uheldsstedet.  
Et samarbejde mellem Farvandsvæsenets redningsmænd, der råder over det tungere grej og kystlivredderne, der primært udmærker sig ved hurtighed og det lette grej ville være et kæmpeaktiv for strandens turister, der vil opleve en meget høj grad af tryghed og fornemmelse af at blive passet på. Præcis det, som specielt turisterne fra det sydlige udland ønsker så brændende.  
Altså absolut ingen nedlæggelse, men opprioritering og samarbejde. 
** 
Primo oktober 1999:    
Redningsmændene (Foreningen af danske Redningsmænd) ønsker nu at bryde helt ud af Farvandsvæsenets ressort. Dette fremgår af Redningsmændenes nyudsendte rapport, Forslag til redningstjenesten frem til år 2005.  
Ifølge rapporten er det Redningsmændenes agt at blive lagt ind under Indenrigsministeriet.  
Redningsmændene går til forsvarsministeren. Læs uddrag af rapporten. 

WWW Livredning.DK

Op igen
Copyright © 1990-2005  • Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion


BOOKMARK THIS!